Các giáo phận California cầu nguyện và hỗ trợ người dân tại các khu vực cháy rừng

Share This